Advokatbolaget Tryggve Emstedt Gävle


ADVOKAT EMSTEDT
Tryggve Emstedt har med stor framgång ägnat sig åt mål rörande tvångsomhändertagande av barn i mer än 30 år varav 3 år i domstol. Detta är tillsammans med utlänningsrätt en av hans största specialiteter.


KLIENTER I HELA LANDET
Vi finns i Gävle men jobbar över hela landet och har även kontor nära Borås.


ADVOKATBOLAGET
Tryggve Emstedt
Familjerätt, Utlänningsrätt, Brottmål, LVU, Affärsjuridik till småföretagare ink skuldsanering, Socialrätt, Avtalsrätt.
Läs mera här >>


BEHÖVER DU ADVOKAT?
Behöver du snabb hjälp och prata med advokat och jurist. Tveka inte kontakta oss redan i dag.
Ring 026 - 51 23 23Övrig information

Rättshjälp och rättsskydd

Om du behöver hjälp av en advokat kan du i vissa fall få ersättning för del av advokatens arvode. Rättsskydd kan ibland ingå i hemförsäkringen och vissa andra försäkringar. Rättshjälp innebär att staten ersätter del av advokatarvodet.

Rättsskydd

Rättsskydd ingår automatiskt i bland annat alla hemförsäkringar och har till ändamål att hjälpa till med att finansiera rättsliga tvister som rör ditt privatliv.

Utformningen av rättsskyddsförsäkringen kan variera mellan försäkringsbolagen. Hur rättsskyddet i din försäkring är utformat framgår av ditt försäkringsbrev eller av försäkringsvillkoren. Om du inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan du som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten.

Rättshjälp

Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar. Rättshjälp får beviljas fysiska personer vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr. Även näringsidkare kan, om vissa särskilda skäl är uppfyllda, beviljas rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp skall du betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden.

Rättshjälp kan inte beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Rättshjälp får exempelvis inte beviljas för förrättande av bouppteckning eller i inskrivningsärenden enligt jordabalken. Rörande vissa angelägenheter krävs vidare särskilda skäl för att rättshjälp skall kunna beviljas. Exempel på sådana angelägenheter är äktenskapsskillnad, underhåll till barn och sådana angelägenheter som skall behandlas utomlands.

För att rättshjälp skall beviljas skall du i normalfallet inleda med två timmes rådgivning som du själv får betala. Under 2008 kostar en rådgivningstimma 1350kr.

Du kan ansöka om rättshjälp i samband med rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller av domstol.

NYHETER

Tveka inte, Kontakta oss!
Många behöver juridisk hjälp i dagens samhälle. Det kan handla om tvister, familjeproblem, skuldsanering, brott och utlänningsrätt med mera. Vi finns till för att hjälpa dig i alla lägen. Tveka inte, kontakta oss gällande ditt problem.


Advokatbolaget Tryggve Emstedt AB, Box 1021, 801 34 Gävle | Besöksadress: Norra Skeppsbron 3c, 1 tr. | Tel: 026-51 23 23 | Fax: 026-65 81 16